19-02617

Meet, or Not

Red Dot: Junior Prize

Client: Tatung University, Taipei City

Design: Mu-Yi Chi, Yi-Sin Lin